Onze missie

  • beperken van de negatieve impact op de planetaire grenzen
  • uitoefenen van een positieve invloed op het maatschappelijk draagvlak