RAMS-analyse

Een RAMS-analyse is een serie analyses, soms uitgebreid tot RAMSHEC. Deze letters staan voor Reliability/betrouwbaarheid, Availability/beschikbaarheid, Maintainability/onderhoudbaarheid, Safety/veiligheid, Health/gezondheid, Environment/omgeving, Costs/kosten. Allemaal factoren die het gehele project betreffen. Deze onderdelen vormen een raakvlak tussen statistiek, kansrekening, techniek en organisatie.

Een betrouwbaarheidsanalyse kan bijvoorbeeld bestaan uit een FTA (foutboomanalyse, fault tree analysis), of FMECA’s. Soms zijn deze onderdelen verplicht door de opdrachtgever of een keuringsinstantie. Of u wilt de kwaliteit van uw product of project verhogen door inzicht te verkrijgen in het falen hiervan of de onderhoudsfrequentie.

Innostus kan op diverse gebieden gerelateerd aan betrouwbaarheid en beschikbaarheid, ondersteuning bieden.

RAMS

Informele definities en uitleg

Betrouwbaarheid gaat over de faalkans van een object of functie. Dus hoe vaak gaat het stuk.

Beschikbaarheid gaat over het kunnen beschikken over het object of functie. Hierbij wordt rekening gehouden met onderhoud en reparatietijd.

FMECA of FMEA staat voor: Failure Mode Effect & Criticality Analysis. Op welke manier (failure mode) kan een installatie, object of functie falen en welk effect en ernst heeft dit.

Issues